Erotism


...Tabular hakikati insan davranışının hakikatidir.Bilmemiz gerekir,bilebiliriz de,yasaklamalar dışarıdan dayatılmaz.Özellikle duygularımızın bir o yana bir bu yana ağır bastığı an tabuyu çiğnediğimizde,tabu hâlâ savunuluyor olmakla birlikte biz içgüdülerimize boyun eğip tabuyu çiğnediğimizde duyduğumuz acı ortadadır.Eğer tabuyu gözetir,ona uygun davranırsak,artık tabu bilincimizden çıkar.ancak tabuyu çiğneyen eylem esnasında zihinsel bir ıstırap duyarız ki,onsuz tabu da var olamaz;işte günah deneyimi budur.Bu deneyim,yasak sürdüğü müddetçe,ondan beslendiği için,günahın da sürmesini sağlayan eksiksiz ihlal,başarılı ihlaldir.Erotizmin içdeneyi,özneden kendisini sınırı aşmaya sevkeden arzudan daha az olmamak üzere,tabunun özündeki ıstıraba karşı bir duyarlılık talep eder.Bu dinsel bir duyarlılıktır ve her zaman arzuyu korkuya,şiddetli hazzı ıstıraba sıkı sıkıya bağlar...
G.Bataille

Hiç yorum yok: